Termíny a miesto konania brigád :

SOBOTA: 6.4.2019,  4.5.2019, 15.6.2019, 20.7.2019, 24.8.2019

PONDELOK: 16.9.2019

 

Brigády sa konajú na MVN v Závadke nad Hronom od 8:00 do 13:00 hod.

Práce, ktoré sa budú vykonávať: kosenie, výrub náletových drevín, zber odpadkov, prehlbovanie rigolov, čistenie šácht pätných drénov. Použitie vlastnej motorovej píly alebo krovinorezu sa počíta ako dvojnásobne odpracovaná doba. 

Za  voľný priechod rybochodu po celý rok pred MVE v Bujakove zodpovedá Ivan Slabey ml.

Výlov potokov a vysádzanie násad si koordinujú hospodári Ivan Nosko a Rastislav Balcar.

 

UPOZORNENIE !

Každý rybár je v zmysle zákona  povinný udržiavať na lovnom mieste poriadok a teda odpadky po skončení lovu si vždy vezme so sebou. Na poriadok  bude dohliadať rybárska stráž a pri porušení bude postupovať v zmysle zákona a disciplinárneho poriadku SRZ.