Zarybňovanie 2019

 4.4.2019

3-5980-1-1

MvN Závadka nad Hronom

Kapor K3 1000kg

9.4.2019

3-1140-4-1

Hron č.11

Pstruh dúhový  300 kg

25.6.2019

3-1140-4-1

Hron č.11

Pstruh dúhový  200 kg

23.6.2019

3-1140-4-1

Hron č.11

Pstruh potočný 15 - 18cm 100 kg

1.7.2019

3-1140-4-1

Hron č.11

Pstruh potočný 15 - 18cm 100 kg

Pstruh potočný     3 - 5cm 10.000 ks

3.7.2019

3-1140-4-1

Hron č.11

Pstruh potočný 15 - 18cm 100 kg

2.7.2019

3-1131-6-1

Hron č.11b

Pstruh dúhový  200 kg

27.7.2019

3-1131-6-1

Hron č.11b

Pstruh dúhový  200 kg