Zarybňovanie 2018

Kapor   K3  1100kg

MVN Závadka nad Hronom

3-5980-1-1

20.04.2018

Pstruh dúhový    konzum 300kg

Hron č.12   

3-1140-4-1

25.04.2018

Pstruh dúhový    konzum 200kg

Hron č.12   

3-1140-4-1

24.05.2018

Lipeň tymiánový    15-18cm  5000 ks

Hron č.11  

3-1130-6-1

29.05.2018

Pstruh potočný   15-20cm   350kg / 7186ks

Hron č.12         

3-1140-4-1       

31.05.2018

Pstruh potočný   15-20cm   101kg / 2074ks

Hron č.11a                 Hron č.11b

3-1130-6-4                3-1131-6-1

31.05.2018

Pstruh dúhový    konzum 150kg

MVN Závadka nad Hronom

3-5980-1-1

22.06.2018

Pstruh dúhový    konzum 100kg

Hron č.12   

3-1140-4-1

12.07.2018

Pstruh dúhový    konzum 300kg

Hron č.11  

3-1131-6-1

12.07.2018

Lipeň tymiánový    15-18cm  10000 ks

Hron č.11a                 Hron č.11b            Hron č.12   

3-1130-6-4                3-1131-6-1            3-1140-4-1

 Lipeň tymiánový    10cm  19300 ks

Pstruh potočný       10cm   10000 ks

Hron č.12   

3-1140-4-1

Lipeň tymiánový    10cm  24000 ks

Hron č.11a                 Hron č.11b            Hron č.12   

3-1130-6-4                3-1131-6-1            3-1140-4-1

23.08.2018    27.8.2018

Pstruh dúhový    konzum 200kg

Hron č.11  

3-1131-6-1

27.09.2018

Kapor   K3  600kg

MVN Závadka nad Hronom

3-5980-1-1

21.11.2018

Hlavatka podunajská 3kg

Hron č.11  

3-1131-6-1

24.10.2018

Amur        2-3 ročný       50kg

Lieň        2-3 ročný          70kg

Tolstolobik 2-3 ročný   20kg

Karas         1-2 ročný  600kg

Zubáč          2-3 ročný  40kg

MVN Závadka nad Hronom

3-5980-1-1

11 - 16.11.2018