Zarybňovanie 2019

 4.4.2019

3-5980-1-1

MvN Závadka nad Hronom

Kapor K3 1000kg

9.4.2019

3-1140-4-1

Hron č.11

Pstruh dúhový  300 kg