Revíry

Hron č.11 a                                                                                      

Číslo revíru:       3-1130-6-4

Charakter:          lososový – lipňový s výskytom hlavátky              

Účel:                     chyť a pusť bez privlastnenia úlovku

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po cestný most na autobusovú a vlakovú stanicu v Brezne, vrátane potoka Lazná  

Odporučenie:   Používať háčiky bez protihrotu

--

Hron č.11 b                                                                                      

Číslo revíru:       3-1131-6-1         

Charakter:          lososový – lipňový s výskytom hlavátky

Účel:                     lovný    

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na autobusovú a železničnú stanicu v Brezne po Zelenský most nad obcou Beňuš vrátane prítokov Zubra, Drábsko, Brezniansky, Kabátová

--

Hron č.12                                                                                         

Číslo revíru:       3-1140-4-1         

Charakter:          lososový - pstruhový                    

Účel:                     lovný    

Čiastkové povodie rieky Hron od Zelenského mosta nad obcou Beňuš po železničnú stanicu Telgárt, vrátane prítokov Havraník(Zlatno), Hronec (Klatná), Petríkovo,Racov,Voľchovo, Ždiarny potok

--

Rohozná                                                                                           

Číslo revíru:       3-3350-5-1         

Charakter:          lososový - lipňový                                         

Účel:                     lovný    

Potok Rohozná od ústia do Hrona v mestkej časti Brezno – Hálny po sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky: Chmeľuská, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník Osikový, Vargiľa a Lipianka od ústia po pramene

--

VN Závadka nad Hronom

Číslo revíru:       3-5980-1-1

Charakter:          kaprový

Účel:                     lovný

Vodná plocha nádrže pri obci Závadka nad Hronom.

--

Hron č. 12 a 13 - chovné potoky

Číslo revíru:       3-1150-4-2                         

Charakter:          lososový - pstruhový                    

Účel:                     chovný

Potoky: Beňuška, Veľká Liesková, Hlboká, Levňuška, Maková, Voňacie, Rakyťanka, Čierny potok, Veľký potok, Oravcová, Hlboký, Heľpianský, Krivuľa, Hučanské, Kopanický, Šumiacky, Dudlava, Krivý, Čeremka, Skalnistý, Kováčovský, Postáľ, Havraník, Sviniarka, Trsteník, Župkov, Homoľa, Handulin od ústia do Hrona po Pramene

--

Hron č.13

Číslo revíru:       3-1160-4-2         

Charakter:          lososový - pstruhový    

Účel:                     chovný

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta na železničnú stanicu Telgárt po pramene

--

Vagnár

Číslo revíru:       3-4560-4-2

Charakter:          lososový - pstruhový                    

Účel:                     chovný

Potok Vagnár od ústia do Hrona po pramene

--

Strundžanický potok

Číslo revíru:       3-3920-4-2         

Charakter:          lososový - pstruhový

 Účel:                    chovný

Strundžanický potok (Gindura) od ústia do Hrona po pramene