KONTAKTY NA ČLENOV VÝBORU MO SRZ V BREZNE

Predseda MO SRZ Brezno: Ing. Václav RIAPOŠ

Krížna č. 241/57,  976 68  Heľpa 

0908093765, vaclav.riapos@gmail.com

 --

Podpredseda MO SRZ Brezno: Ján JAGERČÍK

Sládkovičova 9,  977 01 Brezno

0904957436, jagercik@zoznam.sk

--

Tajomník MO SRZ Brezno: Peter Žeravý

Štúrova 98, 976 66 Polomka

0944445695,  peter.zeravy@gmail.com

 --

Účtovník: Ing. Rafael AMBROS

Brezenska 2, 977 01 Brezno

0905622448, ambros.raf@gmail.com

 --

Hlavný hospodár: Ivan NOSKO 

Športová 30,  97667 Závadka nad Hronom

0903550723, noskoivan@azet.sk

 --

Pomocný hospodár: Rastislav BALCAR,

MPČL 19, 977 01 Brezno

0907220782, rbalcar@zoznam.sk

 --

Vedúci rybárskej stráže: Július  KÝPEŤ

Krčulová 10,  977 01 Brezno

0907845254, julkoky5@gmail.com

 --

Brigádnicky referent: Eugen DULL

Bacúch č. 294,  976 65

0905938026, bleko11@azet.sk

 --

Referentka pre prácu s mládežou: Mária Žeravá

Štúrova 98, 97666 Polomka

0903441174, maria.zerava@gmail.com

 --

Predseda kontrolnej komisie: PhDr. Miroslav GLEMBEK

Kozmonautov 4, 977 01 Brezno

0911209005, riaditel@gymbrezno.edu.sk

 --

Predseda disciplinárnej komisie: Ján Onderko

Ulička č.4., 97657 Michalová

0903376603, jan.onderko@centrum.sk