VOLBY 2018 - MO SRZ Brezno

Výsledky volieb 29.marca 2018 v MO SRZ Brezno

Členovia výboru

1. Rafael Ambros Ing.                  77  hlasov za                               zvolený

2. Rastislav Balcar                        84   hlasov za                              zvolený

3. Eugen Dull                                85   hlasov za                               zvolený

4. Ján Jágerčík                              87   hlasov za                              zvolený

5. Eduard Linder Ing.                    9   hlasov za                                nezvolený 

6. Ivan Nosko                                 91  hlasov za                              zvolený

7. Július Kýpeť                              93   hlasov za                             zvolený

8. Václav Riapoš Ing.                    92   hlasov za                             zvolený

9. Mária Žeravá                             79  hlasov za                              zvolený

10. Peter Žeravý                             83  hlasov za                             zvolený

 

 Kontrolná a revízna komisia pri MO SRZ v Brezne

 

1. Pavel Belko                                 94  hlasov za     zvolený

2. Miroslav Glembek PhDr.          93 hlasov za       zvolený

3. Ján Hruška Ing.                         94  hlasov za     zvolený

 

Delegáti na Snem SRZ a náhradník

 

1. Ján Jágerčík                               96 hlasov za       zvolený

2. Václav Riapoš Ing.                    94 hlasov za       zvolený

3. Peter Žeravý  (náhradník)          85 hlasov za         zvolený

 

Funkcionári  MO SRZ v Brezne

1.  Ing. Václav Riapoš   - predseda

2.  Ján Jágerčík  - podpredseda

3.  Peter  Žeravý  - tajomník

4.  Ivan Nosko  -  rybársky hospodár

 

Aktuality

05.04 - Výsledky volieb do Výboru MO, do Kontrolnej a revíznej komisie a delegáti na Snem SRZ + náhradník
28.12 - Obežník